Fontos tudnivalók a Black Friday” promóciós kampánnyal kapcsolatban

Az akció időtartama: 2019. november 20 - 24.


 Ez a dokumentum az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. által indított “Black Friday” kampányról szolgál információkkal, valamint tartalmazza azokat a szabályokat, melyeket be kell tartani a kampány alatt (a továbbiakban „Szabályzat”):

 • A promóciós kampány (a továbbiakban: Kampány vagy Promóciós kampány) időtartama a mobilapplikáción és a www.fashiondays.hu weboldalon: 2019. november 20. 18:00 – 2019. november 24. 23:59. Ezek tervezett, körülbelüli időpontok, melyek egyoldalú módosításának jogát fenntartjuk. Ha a szervező módosítja a Kampány időpontjait, felfüggeszti a Kampányt, arról először tájékoztatja a vásárlókat a www.fashiondays.hu weboldalon és a mobilapplikáción egyaránt.
 • A Kampány szervezője az S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. bukaresti székhelyű gazdasági társaság (Bukarest, Virtutii sugárút 148., 6. kerület bejegyezve az Ilfov megyei Cégbíróságon a J40/372/2002 számon, adószáma RO 14399840, mint a www.fashiondays.hu  online kereskedelmi portál üzemeltetője, melynek e-mail címe: fashion@fashiondays.hu (a továbbiakban: Fashion Days vagy Szervező).
 • A Kampányban magánszemélyek és jogi személy Felhasználók/ Ügyfelek is részt vehetnek, vásárolhatnak, amennyiben a www.fashiondays.hu -n Ügyfélfiókkal rendelkeznek (a továbbiakban: Felhasználó/Ügyfél/Résztvevő). Aki nem rendelkezik Ügyfélfiókkal a fashiondays.hu-n, az az általa kiválasztott terméket a Kosárba helyezve, egy valós e-mail címet és egyéb, a rendelés leadásához szükséges adatokat megadva folytathatja a megrendelés leadásának folyamatát, amelyet befejezve a Szervező fashiondays.hu-n Ügyfélfiókot hoz létre számára.
 • A Black Friday a fashiondays.hu oldalon található valamennyi termékkategóriát érinti, az azokban található meghatározott termékekre vonatkozik, amelyek a www.fashiondays.hu oldalon találhatók, érhetők el.
 • A Kampányba tartozó termékekre a forgalmazó által meghatározott kedvezményes ár csak kifejezetten a Kampány időtartama alatt él, kivéve, ha az adott forgalmazó egyedi döntése alapján ezt a kedvezményes árat a Kampányt követően is fenntartja. Ezen Kampány okán kedvezményes árú termékek a készlet erejéig vásárolhatók meg. A Kampányban résztvevő termékek korlátozott készlettel érhetőek el, kerülnek értékesítésre a 7. pontban meghatározottak szerint.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy egy adott termék készletének esetleges elfogyta után a Kampány időtartama alatt, annak keretén belül helyettesítő termékeket vagy helyettesítő termékként szolgáló termékeket jelenítsen meg az oldalon.
 • Felhasználói/ Ügyfélfiókonként legfeljebb kiskereskedelmi mennyiség vásárolható ugyanabból a termékből (mérettől, színtől függetlenül). A Szervező fenntartja a jogot, hogy adott termékre vonatkozóan a kiskereskedelmi mennyiség Felhasználó/ Ügyfél általi túllépésének okán a Felhasználó/ Ügyfél által leadott rendelésből kisebb mennyiséget fogadja be és/vagy igazolja vissza, egyúttal fennmaradó mennyiséget a Szervező törölje. A Kampány keretein belül kizárólag online adható le megrendelés, Szervező  telefonon és/vagy egyéb úton nem fogad el rendelésleadást, az ilyen módon leadott rendeléseket le nem adottnak (érvénytelennek) tekinti.  Nem számítanak érvényes megrendelésnek az automatikus megrendelések, az ilyen módon leadott rendeléseket le nem adottnak (érvénytelennek) tekinti.
 • A Felhasználónak/ Ügyfélnek nincs lehetősége lefoglalni a megvásárolni kívánt termékeket azok Kosárba helyezésével. A kiválasztott termékek a vásárlás véglegesítésével, azaz a megrendelés Szervező által történt visszaigazolásával tekintendők megvásároltnak.
 • A Felhasználó/ Ügyfél által leadott rendelés Szervező általi visszaigazolása a Szervező által küldött azon e-mail és/vagy sms útján történik, melyben értesítést kap megrendelése státuszáról és a kiszállítás várható időpontjáról. Az ezen e-mailt megelőzően a Szervező által küldött bármely e-mail és/vagy sms nem minősül a rendelés Szervező általi visszaigazolásának.
 • A megrendelt termékeket a Felhasználó/ Ügyfél a www.fashiondays.hu-n, valamint a mobilapplikációban feltüntetett módokon tudja kifizetni.
 • A Felhasználó/ Ügyfél által helytelenül és/vagy hibásan megadott számlázási adatok módosítására, ebből kifolyólag új számla kiállítására/a meglévő módosítására a Kampány keretén belül és időtartama alatt megrendelt termékek esetében nincs mód.
 • A termékek kiszállításának módját a Felhasználó/ Ügyfél az egyes termékek aloldalain találja meg, ahol még a rendelés véglegesítése előtt megválaszthatja kívánt kiszállítási módot. Amennyiben egy megrendelés több terméket is tartalmaz, a vásárló kérheti azon termékek különálló kiszállítását is. Erről részletesebb információt a vásárló a Profiljában, a Megrendeléseim menüpont alatt, valamint a Szállítási Feltételek rendelkezéseiben talál (elérhető: https://www.fashiondays.hu/page/terms/#supply). Az Ügyfél a megrendelésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kampány során megrendelt termékek vonatkozásában a szállítás időtartama az átlagosnál hosszabb időt vehet igénybe, a szállítás elhúzódásából adódó felelősséget a Szervező kizárja. 
 • A megrendelésekről számlákat elektronikus formában állítunk ki, a számlák a Felhasználó/Ügyfél Ügyfélfiókjából/Profiljából tölthetők le. Azon termékek esetén, melyekre garanciát vállalunk, a Jótállási jegyet a csomagban mellékeljük.
 • A Szervező mindent megtesz a Kampány technikai és informatikai hátterének teljes körű biztosítása érdekében, azonban a Kampány időtartama alatt a jelen Szabályzat 2. pontjában megjelölt felületek bármelyikének meghibásodása, lassulása és/vagy leállása esetére felelősségét kizárja.

Vis maior:

 • e fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, a Szervezőt ellehetetlenítő, tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Szervező számára a jelen Szabályzatban vállalt kötelezettségek teljesítését;
 • a vis maior felmerülése, amennyiben az a Szervező számára a jelen Szabályzatban vállaltak teljesítését egészben vagy részben akadályozza vagy korlátozza, a Szervezőt ezen kötelezettségek teljesítése és a nemteljesítés következményei alól mentesíti a román Polgári Törvénykönyv 1351. szakasza alapján;
 • a Vis maior felmerüléséről, esetlegesen az annak következtében történtekről a Szervező a tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül tájékoztatja a felhasználókat;
 • a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Vis maiorról esetlegesen a www.fashiondays.hu The Dailly Issue blog oldalán és/vagy egyéb felületeken is tájékoztassa a Ügyfeleket.
 • A Felhasználó/ Ügyfél a Kampányban való részvételével, azaz egy - a Kampányba tartozó termék kiválasztásával majd azt illetően a rendelési folyamat elindításával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt elfogadja. Ha a Felhasználó/ Ügyfél a jelen Szabályzatot - ezek bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Kampányban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerülhet. A Felhasználó/ Ügyfél elfogadja, hogy az fashiondays.hu oldalon a jelen Kampányhoz kapcsolódóan feltüntetett adatok és információk a Szervező zárt elektronikus rendszeréből származnak és a zárt elektronikus rendszer által mértek, az Ügyfél Kampányban való részvétellel elfogadja azok helyességét.
 • A Kampánnyal kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban megjelent bármely hirdetés vagy a fashiondays.hu oldalon megjelenített grafikai elem kizárólag illusztráció, a Kampány tartalma – a jelen Szabályzatban meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.
 • A Szervező fenntartja a jogot a jelen Kampány bármikor történő, egyoldalú, indokolás nélküli felfüggesztésére, leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, amelyről a www.fashiondays.hu erre szolgáló felületén értesíti a felhasználókat.
 • A Kampány lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen Szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a www.fashiondays.hu  Általános Felhasználási Feltételeit (elérhető: https://www.fashiondays.hu/page/terms/#use) és Adatkezelési feltételei (elérhető: https://www.fashiondays.hu/page/terms/#privacy-policy) valamint a román adatvédelmi törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Személyes adatok védelme

A Kampány során leadott megrendeléssel összefüggésben a www.fashiondays.hu oldalon tett bármely cselekedettel vagy tevékenységgel a Résztvevő elfogadja a jelen Szabályzatot és hozzájárul, hogy az Eladó/Marketplace Partner részére a megrendelés leadásával kapcsolatos adatai átadásra kerüljenek, és az Eladó azokat célhoz kötötten, a hatályos román jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

A Szervező a Résztvevők által a jelen Kampány során megadott személyes adatok kezelését saját Adatkezelési Szabályzata (elérhető: https://www.fashiondays.hu/page/terms/#privacy-policy)) és Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján végzi, biztosítva a Résztvevők számára az e törvény által előírt jogokat.

A Kampányban való Résztvevő jogait biztosítja különösen az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”), továbbá minden olyan jogszabály, amely az Általános Adatvédelmi Rendelet végrehajtásáról vagy a személyes adatok védelmének szabályozásáról rendelkezik Magyarország területén, valamint mindazon végzés, döntés, utasítás, szabály vagy rendelet, amelyet a Felügyeleti hatóság vagy más illetékességgel rendelkező szerv ad ki, ill. helyez kilátásba, és amelyek célja az Adatvédelmi alanyok alapvető jogainak és információszabadságának, így különösen a családi és magánélethez való jog védelme a Magyarország területén megvalósuló adatkezeléssel összefüggésben;

Személyes adataihoz fűződően a Részvevőt, mint adatvédelmi alanyt az alábbi jogok illetik meg: adataikhoz való hozzáférés (ti. abba való betekintés) joga, a nyilvántartásban esetlegesen fellelhető hibák kijavításához, helyesbítéséhez való jog, a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog, a felügyeleti hatóságnál vagy bíróságon beterjeszthető panasz megtételéhez fűződő jog, a személyes adatok törléséhez (elfeledtetéséhez) való jog, az adatkezelés korlátozásához (ti. adatok zárolásához) való jog, valamint az adatok hordozhatóságának biztosításához fűződő jog, a helyzettől függően.

Fenti jogainak gyakorlása érdekében a Résztvevő az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel a kapcsolatot a Szervezővel. 

Amennyiben a Résztvevő élni kíván ezen jogok bármelyikével, felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra:

A személyes adatokat tartalmazó valamennyi nyilvántartás bizalmasságát szigorúan vesszük. Szervező ezért kéri a Részvevőt, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését az Fashion Days fiókhoz tartozó e-mail címéről küldje el a Szervezőnek. Amennyiben a Részvevő a fentebb említett megkeresés során más e-mail címet használ, úgy a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Résztvevő személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizze.

 A Szervező nem számít fel díjat a Résztvevőnek személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban, kivéve, ha az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérése jogalap nélküli, ismétlődő vagy túlzó mértékű, mely esetben a Szervező az adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítja. Szervező az esetleges felmerülő díjakról minden esetben előzetesen, a kérés feldolgozása előtt értesíti a Résztvevőt.

A Szervező a Résztvevő minden érvényes megkeresésre legfeljebb egy hónapon belül válaszol, kivéve, ha a megkeresésben megfogalmazott kérés kifejezetten bonyolult vagy ha a Résztvevő több megkeresést vagy egyszerre több kérdéskört érintő adatigénylést küldött, mely esetben a Szervező válaszát a megkeresés időpontjától számított legfeljebb három hónapon belül küldi meg a Résztvevőnek. Amennyiben a Szervezőnek egy hónapnál hosszabb időre van szüksége a Résztvevő kérésének feldolgozásához, arról mindenképpen értesíti a Résztvevőt. A válaszadást gyorsítja, s egyben a kérés eredményes feldolgozását segíti, ha a Résztvevő a megkeresésben részletesen leírja, hogy pontosan milyen adatokra vagy dokumentumokra van szüksége, illetve, hogy mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek.

Kapcsolattartók és panaszkezelés

A személyes adatok feldolgozásával összefüggő jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésével, illetve bővebb tájékoztatásért bármikor felkeresheti az Fashion Days Adatvédelmi tisztviselőjét, akivel az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kapcsolatba lépni:

   E-mail cím: data.protection@fashiondays.ro

Postacím: a Șoseaua București-Nord no. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, 5th floor, Voluntari, Ilfov County – kérjük, hogy a címsorban jelölje meg – a címzésben megjelölve, hogy „az Adatvédelmi tisztviselő részére”.

Amennyiben a Résztvevőnek panasza vagy aggálya merült fel személyes adatainak Szervező részéről történő kezelésével kapcsolatban, bizalommal fordulhat a Szervezőhöz, aki minden tőle telhető intézkedést megtesz az ügy mielőbbi kezelése érdekében. A Résztvevő jogosult arra is, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál bármikor panaszt tegyen személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

A rendelkezésre álló technológiák fejlettségi szintjére és a végrehajtás költségvonzatára is figyelemmel, a Szervező megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket helyezett alkalmazásba, mely intézkedések felülvizsgálata és jóváhagyása megtörtént arra vonatkozóan, miszerint azok biztosítják a Résztvevő személyes adatainak megfelelő szintű védelmét.

A Résztvevő jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Hatóság elérhetőségei:

A Személyes Adatok Kezelésében illetékes Nemzeti Felügyeleti Hatóság

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru no. 28-30, 1st district, Irányítószám: 010336, Bukarest, Románia, Telefonszám: +40.318.059.211 or +40.318.059.212; E-mail cím: anspdcp@dataprotection.ro

A nyilvánosság érdekében jelen Szabályzat minden érdekelt személy rendelkezésére áll, ingyenesen, www.fashiondays.hu oldalán. Ugyanakkor a Szabályzat nyomtatott formában is rendelkezésre áll a Szervező székhelyén.


Bukarest, 2019. november 20.

fashiondays.hu

a Fashion Days X Black Friday

szervezője

a S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. ©

Minden jog fenntartva!